BETON ART - CALCE DESIGN

BETON ART - CALCE DESIGN

 

Specjalnie wyselekcjonowane ziarna, dają duże i nieograniczone możliwości tworzenia różnorodnych struktur i „efektów betonu”, od delikatnych, naturalnych po bardzo surowe i szlachetne. 
Tynk jest w pełni ekologiczny, łatwy do zastosowania, w pomieszczeniach zapewnia odpowiedni mikroklimat, gdyż szpachla tworząc warstwę, przepuszcza parę wodną, pozwala „oddychać” ścianom, co ułatwia odprowadzenie z nich wilgoci, ponadto jego wysoka alkaliczność nie doprowadza do powstawania koncentracji siedlisk: grzybów, pleśni i innych mikroorganizmów. Składniki produktu są pochodzenia naturalnego.

WŁAŚCIWOŚCI:


 wysoka dyfuzja pary wodnej
 odporny na szorowanie - zastosowany w systemie
 odporność na uderzenia – DOSKONAŁA
dobrze wypełnia, jest trwały i praktyczny
dobra przyczepność do różnych podłoży
produkt naturalny, zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni

DANE TECHNICZNE:


Produkty systemu: MFA / Calce Marmorino / MFA / Kimera lub Trasil Velatura


Opakowania: 1kg, 5kg, 20kg


Ilość warstw: jedna lub dwie warstwy


Kolory: biały wg katalogu lub wzorników koloru


Stan fizyczny: masa gęsta


Magazynowanie: produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pokojowej od +5 °C do +30 °C.


Ciężar właściwy: 1450-1550 g / l


Temperatura nanoszenia: +5°C do +30°C . Należy zadbać o to, by podczas nakładania tynku/również na świeżo nałożony tynk nie padały bezpośrednio promienie słoneczne. Wilgotność nie powinna przekraczać 75%.


Zawartość procentowa/wagowa ciał stałych: 47% - 51%


Przepuszczalność pary wodnej: wg norm UNI 9396:203 g/m2 w ciągu 24 godzin


Odporność na zmywanie: w systemie powierzchnia nabiera odporności na deszcz po 4 dniach, całkowicie po 10 dniach w zależności od wilgotności otoczenia.


Utwardzenie powierzchni i czas schnięcia: ok.12h w dotyku, ponieważ grubość powłoki jest znaczna, produkt schnie i utwardza się całkowicie w ciągu 10 dni w optymalnych warunkach (+15 + 30 ° C przy wilgotności powierzchni <10%, a wilgotności względnej <75%). Na zewnątrz, przy dużej wilgotności, chronić przed deszczem przez kilka dni.


Rozcieńczanie: tynk gotowy do użycia w razie potrzeby rozcieńczyć wodą.


Wydajność: ok.1kg/ m2 – na warstwę 


Nanoszenie: paca inox, paca plastikowa


ZASTOSOWANIE:
- odnowa starych budynków, tam gdzie stosowany jest system osuszania, 
- prace konserwatorskie, restauratorskie, prace polegające na wygładzaniu tynku i starej farby,
- nowo budowane domy, spełniające kryteria - „Ekologicznego, Zielonego Budownictwa”, 
- ze względu na swoją odporność na uderzenia, otarcia i łatwą zmywalność, polecany wszędzie tam gdzie występują miejsca narażone tj. hole, przedpokoje, jadalnie, kuchnie, salony, kominki, garaże oraz w domach gdzie mamy małe dzieci, a także zwierzęta, 
- ze względu na dużą zdolność dyfuzji: kuchnie, łazienki, pralnie, kotłownie, suszarnie, restauracje, bary…etc.
- polecany do stosowania na tynkach opartych na różnych podłożach, takich jak tynki o zmiennym składzie (cement, wapno, mieszanka), beton i cement, płyt gipsowo-kartonowych,

- polecamy do stosowania zarówno w miejscach użyteczności publicznej (hotele, sklepy, restauracje, itp.), we wszystkich miejscach prestiżowych,
- wnętrzach prywatnych, ściany, zabudowy z karton-gipsu, bonie, sufity ukośne i proste, tam gdzie chcemy stworzyć odpowiedni klimat

UWAGA!
W przypadku stosowania na zewnątrz:
- bezpośrednio na tynk cementowo-wapienny należy położyć warstwę izolującą siatka + klej!,
- nałożyć warstwę ochronną/zabezpieczającą produktem – SILOMUR w ilości 3-4 m
2/l.

FILMIK INSTRUKTAŻOWY

OGÓLNE ZASADY APLIKACJI:
Podłoża powinny być : stabilne, suche, dobrze oczyszczone i odtłuszczone.
Uzyskany efekt końcowy zależy od umiejętności Aplikatora, zastosowanego narzędzia pracy i od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu próbki są jedynie orientacyjne i poglądowe. Przed wykonaniem rzeczywistej pracy, należy wykonać próby na panelu demonstracyjnym. W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, praca powinna być wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania /bez przerwy, przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany. Należy przestrzegać parametrów z kart: technicznej, nakładania i bezpieczeństwa. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po użyciu.
Produkt możemy nanosić na różne tynki, zarówno na powierzchnie gładkie jak i strukturalne, nowe lub wcześniej malowane. Każdą powierzchnię należy najpierw odpowiednio przygotować: oczyścić , odgrzybić, osuszyć, odtłuścić i usunąć wszelkie łuszczące się resztki farb i innych zbędnych produktów oraz substancji organicznych, ubytki należy uzupełnić. 
Daną pracę należy wykonywać i zakończyć z jednej partii produktu, o tym samym nr. seryjnym, ponieważ mogą występować niewielkie różnice w bazie, mające minimalny wpływ na kolor końcowy;

SYSTEM NAKŁADANIA:
Gruntowanie
Podłoże chłonne należy zagruntować (w przypadku powierzchni wcześniej gruntowanej przejść z etapem do kolejnej warstwy, podkład kwarcowy). MFA to koncentrat gruntujący, który należy rozcieńczyć w stosunku 1:3 z wodą. 
Na powierzchnię ściany nanieść i dokładnie rozprowadzić grunt za pomocą ławkowca. Po zastosowaniu gruntu pozostawić do wyschnięcia na ok. 5h.
Podkład kwarcowy
Przed zastosowaniem efektu betonu należy na powierzchnię nanieść podkład kwarcowy. Bucciato należy rozcieńczyć ok. 40% wodą i dobrze wymieszać. Następnie nanieść na ścianę za pomocą ławkowca. Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw. Po nałożeniu całej powierzchni, pozostawiamy ją do wyschnięcia na ok. 5 godz.

3) Warstwa dekoracyjna

Tynk Beton new nakładamy metalową pacą na powierzchnię, rozprowadzając wyciskamy jej nadmiar na grubość ziarna. Na podeschniętą pierwsza warstwę nanosimy tynk, pozostawiając niewielkie ubytki przypominające strukturę betonu. Dosychającą powierzchnię stemplujemy sztywnym pędzlem tworząc strukturę. Następnie wygładzamy ją przed wyschnięciem.

5) Gruntowanie

Powierzchnię należy zagruntować. Koncentrat gruntujący MFA należy rozcieńczyć w stosunku 1:3 z wodą i nanieść na całą powierzchnię. Nadmiaru gruntu wytrzeć szmatką bawełnianą.

5) Impregnacja i zabezpieczenie:

W zależności od miejsca w jakim powierzchnia będzie użytkowana stosuje się różnego rodzaju impregnacje. Produkty takie jak: Trasil Velatura, Kimera, Ecoplast W500, W przypadku kiedy powierzchna jest stosowana zewnetrzne zaleca się zastosować dodatkową impregnację produktem Silomur.

Receptura i cały proces tworzenia produktu jest formułowany tak, aby nie miał on wpływu na środowisko, stosujemy duże ograniczenie emisji zanieczyszczeń, motywacją do takiego działania jest zachowanie dobrego samopoczucia i zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym użytkownikom, także tym, którzy żyją w środowisku naturalnym

SPECYFIKACJA: 
Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób, opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad aplikacji , zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w: kartach technicznych, kartach systemu nakładania, kartach bezpieczeństwa, dostosowaniu pracy do panujących warunków oraz właściwego przygotowania powierzchni . ECORSON nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą.
Dane techniczne i specyfikacje oraz informacje zostały wyliczane w temp. +23 ° C i wilgotność około 65%. Biorąc pod uwagę warunki pracy w różnych odstępach czasu między jednym a następnym nakładaniem, mogą wyniknąć niewielkie różnice.
Nasze zalecenia dotyczące stosowania produktu są oparte na dokładnej obserwacji i badaniach przeprowadzonych przez Producenta. Brano również pod uwagę doświadczenia zdobyte w wieloletniej praktyce. Jednak ze względu na ogromną różnorodność powierzchni i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez testowanie na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach.