EPOX W A+B

EPOX W A+B

 

Emalia rozpuszczalna w wodzie, dwuskałdnikowa, schnąca pod wpływem powietrza, na bazie żywic epoksydowych płynnych, utwardzonych aminą, dobrze przylegającą na powierzchniach: 
- mineralnych takich jak beton, tynk, fibro beton 
- syntetycznych jak żywica szklana, poliwęglan, włókna węglowe, ABS
- aluminiowych, cynkowych, stalowych i innych stopach lekkich.
Produkt spełnia wymagania Dz.I. n 155 z 26.05.97 i jest powszechnie stosowany podczas wielu prac, będąc pewnym rozwiązaniem w celu ochrony ścian w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania i obróbki produktów żywnościowych, lokali szpitalnych lub lokali i przedmiotów, które maja częsty kontakt z ludźmi.

Właściwości:► doskonale przylegająca do różnego rodzaju materiałów
► wodoodporna
► odporna na oleje i rozpuszczalniki węglowodorowe
► słaba odporność na działanie promieni UVDANE TECHNICZNE


Wydajność: 2m2/kg na warstwę


Rozcieńczanie: gotowa do użytku


Narzędzia: wałek, szpachelka


Czas schnięcia: następna warswtę nakładać po 10-12h; twarda po 24-30h; stwardnienie całkowite po 5-7 dniach


Temperatura nakładania: +10oC +35oC


Matowość: 40-50% połysku


Przydatność do użycia po zmieszaniu składników90 min


Stosunek mieszania: 100 Epox W A : Epox W B ( według wagi)


Przechowywanie: +5oC +35oC


Opakowania: Epox W A - 20kg, Epox W B - 3 kg


 

Zastosowanie:
używana  jako produkt do ochrony podłóg i ścian w zakładach mechanicznych, przemysłowych, magazynach spożywczych, winnicach i wszystkich przypadkach, gdzie wymagany jest produkt o słabym zapachu, wolny od szkodliwych oparów
- na podłożach mineralnych nieabsorbujących: nakładać bezpośrednio na podłoże dwie lub więcej warstw
- na podłożach mineralnych porowatych: rozcieńczyć pierwszą warstwę aż do 50% lub zastosować Ancorante 322 A+B, nałożyć następna warstwę po 1-2 godzinach; kolejne warstwy po 10-12 godzinach
- stali żelaznej: nałożyć prewencyjnie podkład przeciw rdzy
- na innych metalach: nakładać bezpośrednio na powierzchnię dobrze oczyszczoną i odtłuszczoną w jednej lub więcej warstwach
- na innych materiałach: nakładać bezpośrednio na podłoże jedną lub więcej warstw