GRUNT

 

Produkowany na bazie najwyższej jakości żywic akrylowych środek do gruntowania powierzchni o własnościach hydrofobowych. Mocno wiążący z podłożem, uniwersalny; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Stosowany pod płytki ceramiczne, farby, tapety, kleje, posadzki wyrównujące i samopoziomujące doskonale zmniejsza chłonność podłoża, poprawia przyczepność likwidując pylenie i nadmierne ścieranie.

 

Zastosowanie:
podłoża betonowe, cementowe bloczki gazo-betonowe, płyty kartonowe i gipsowo- kartonowe.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do gruntowania suche podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju i innych zanieczyszczeń powierzchniowych.
STEGU Grunt nanosić należy pędzlem wałkiem lub metoda natryskową.
Powierzchnie bardzo chłonne należy pokryć środkiem dwu lub trzykrotnie.
do zabezpieczenia płyt gipsowo- kartonowych należy środek STEGU Grunt rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1.
Nakładanie kolejnych warstw należy wykonać w odstępach 4 godzinnych.
Temperatura podłoża w trakcie gruntowania powinna wynosić od +5 do +40 stopni Celsjusza.

Średnie zużycie :

0,05 - 0,2 L na m 2 w zależności od stopnia chłonności podłoża.

Przechowywanie:

emulsje należy przechowywać w temperaturze +5 do + 40 stopni, w oryginalnie zamkniętym opakowaniach.

Okres ważności:

12 miesięcy od daty produkcji umieszczone na opakowaniu.

Bezpieczeństwo:

chronić przed dziećmi, w razie kontaktu z oczami należy przemyć dużą ilością wody i skontaktować sie z lekarzem.

Produkt poosiada atest higieniczny zgodny z PZH:
ATEST IMMiT nr 108/779/125/2005
Produkt gotowy do stosowania.