IMPREGNAT SILKOM

 

Silkom STEGU® jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku. 

Zastosowanie

 

Przeznaczony jest do powierzchniowej impregnacji obudów kominkowych o powierzchniach nie polerowanych wykonanych z betonu, jak również do: 

 

 • kamienia naturalnego (granit, marmur, piaskowiec), 

 • betonu,

 • dachówek ceramicznych (nie glazurowanych),

 • cegieł: klinkierowych,

 • silikatowych i wypalanych,

 • płytek gipsowych i innych wyrobów z gipsu,

 • okładzin z kamienia nie polerowanego

 • oraz tynków cementowo-wapiennych.

Może być stosowany do impregnacji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków mieszkalnych, inwentarskich, przemysłowych.

Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników, szczegól nie w rejonach o dużym zanieczyszczeniu atmosfery.

Preparat można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetonowych wymagających ochrony antykorozyjnej.

Silkom może być stosowany do osuszania murów metodą iniekcyjną. 

Sposób użycia:

 

 • Nanosić na powierzchnie równomiernie porowate, suche, czyste, a zwłaszcza nie zatłuszczone w warunkach su chej, bezdeszczowej pogody w temp. od +5 do +30°C.

 • Nowe tynki, beton impregnować po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym wyschnięciu.

 • Uwaga: Przed przystąpieniem do impregnacji należy zabezpieczyć okna, drzwi, parapety, podłogi oraz inne przedmioty mogące ulec zniszczeniu. W przypadku ich zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

 • W przypadku prowadzenia impregnacji wewnątrz budynku należy po zakończeniu prac wietrzyć pomieszczenie do zaniku specyficz nego zapachu.