PRIMAIRE SOL 300

PRIMAIRE SOL 300

 


 

 

 

Żywica epoksydowa, dwuskładnikowa o wysokiej zawartości ekstraktu suchego Stosowana głównie jako:

  • Wielofunkcyjna żywica głęboko penetrująca, gruntująca, ułatwiająca przyczepność pod farby epoksydowe lub poliuretanowe. Idealna pod farby wykończeniowe pozbawione rozpuszczalnika typu ULTRASOL FORTE EPAISSEUR, PARKING lub AUTOLISSANT (warstwa wygładzająca, wyrównująca). Zalecana na podłożach betonowych, porowatych i zwartych.

  • Zaprawa murarska epoksydowa, nie kurcząca się: idealna do wygładzania i wyrównywania powierzchni zniszczonych, wypełnianie szczelin, itd. Może być stosowany na podłożach, powierzchniach pionowych, łączeniach i spoinowaniach płyt, zarówno w pracach na terenie budynków, jak i inżynierii lądowej i wodnej

  • Żywica przeznaczona do malowania poszczególnych części takich jak: cokoły, rowki, kanały, itp., łączenie/spajanie a także jako warstwa wykończeniowa nieprzepuszczalna, uszczelniająca.

PRIMAIRE SOL 300 może być również stosowany jako bariera/ochrona przeciw parze wodnej we wszystkich rodzajach prac, gdzie podłoże może być narażone na dopływy kapilarne (płytki, beton na nasypie). Pozwala on na uniknięcie występowania pęcherzy i odklejenia pokrycia na podłożach plastikowych, gumowych, linoleum.

Podłoże nie powinno być narażone na przeciwciśnienie hydrostatyczne (wycieki; wsiąkanie)

PODŁOŻA

 

 

* Wylewki, posadzki lub płyty betonowe

* Elementy metalowe (pozbawione oksydacji sproszkowanej i korozji)

* Powierzchnie bitumiczne (beton, asfalt, beton bitumiczny)

* Deski drewniane, parkiety

* Stare powłoki malarskie w dobrym stanie

* W przypadku innych powierzchni – konsultować się z naszym serwisem technicznym

PODSTAWOWE

WŁAŚCIWOŚCI

 

 

Wielofunkcyjna żywica utwardzająca, gruntująca i ułatwiająca przyczepność:

* Wyjątkowa baza umożliwiająca lepszą przyczepność do farb wykończeniowych epoksydowych (lub poliuretanowych)

* Skuteczna ochrona przed odgazowaniem betonu

* Ochrona przed wilgocią

* Zwiększa spójność powierzchni podłoży mineralnych i porowatych, głęboko penetrująca i utwardzająca

* wysoka odporność mechaniczna i chemiczna

* Produkt bez rozpuszczalnika: słaby zapach, komfort i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska

* Nakładanie dwuwarstwowe: jako podkład, zabezpieczenie i wykończenie

Zaprawa murarska epoksydowa:

* Szybko twardnieje, nie kurczy się (98% suchego ekstraktu, bez rozpuszczalnika)

* Wysoka twardość, odporna na ścieranie, ucisk (nacisk)

* Odporna na wodę i czynniki chemiczne

Łatwość użycia – jako masa samopoziomująca

* Możliwość łączenia ze wszystkimi farbami i pokryciami

DANE

INDENTYFIKACYJNE

 

Wygląd

 

 

 

Zawartość suchego ekstraktu

Gęstość

Temperatura zapłonu

Czas wysychania

 

 

 

 

 

Średnia wydajność

 

 

 

Klasyfikacja

AFNOR NF T36-005

 

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie

z normami zakładowymi.

 

Dane dotyczą mieszanki otrzymanej w wyniku połączenia dwóch składników

Stosunek A/B: 28/72 wagowo i objętościowo

Czas użycia mieszanki: 30 minut w temperaturze 20°C

Czas ten ulega skróceniu przy wyższej temperaturze i większej ilości mieszanki

98%

1,09 +/- 0,05

niepalny

Podkład wysychanie do momentu nie przyklejania się kurzu: 6 godz.; suchy: po 8 godz.

Ponowne pokrycie 24-72 godz. ( powyżej 72 godz. zmatowić powierzchnię papierem ściernym lub przemyć rozpuszczalnikiem)

Zaprawa murarska: ponowne pokrycie po 24 godz. twardość definitywna po tygodniu

Niskie temperatury i wilgoć opóźniają czas wysychania

 

1. Podkład: 3-5 m2/L w zależności od porowatości powierzchni – do 10 m2/L na podłożu zwartym

2. Zaprawa: ± 2 kg zaprawy/L objętościowo, lub na mm grubości

1 objętość PRIMAIRE SOL + HN38 (szpachla wygładzająca)

1 objętość PRIMAIRE SOL +4 do 5 krzemionki HN31 (grubość 20 mm)

1 objętość PRIMAIRE SOL + 10 do 12 kg krzemionki SC 1 / 2 (grubość do 50 mm)

Rodzina I, klasa 6b

SPOSÓB UŻYCIA

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKŁADANIE PRODUKTU

Żywica gruntująca ułatwiająca przyczepność

 

 

Zaprawa murarska

 

 

Narzędzia

Mycie narzędzi

 

 

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

 

Kłaść na podłożu zdrowym, czystym i odpowiednio przygotowanym. Mogą być wilgotne ale nie mokre. Podłoże nie powinno być narażone na przesiąkanie kapilarne.

Podłoże powinno być pozbawione całkowicie starych powłok malarskich w złym stanie, części kruszących się i nie przylegających, wszelkich zanieczyszczeń ( tłuszczy, olejów, śladów gumy, itp). Porowatość i lekka chropowatość umożliwiają lepszą przyczepność produktu. Podłoże nie powinno być narażone na przesiąkanie kapilarne. W zależności od stanu podłoża, jakości powierzchni przeznaczonych do pokrycia oraz wymogów użycia produktu

Beton:

* Przygotowanie mechaniczne (śrutowanie, szlifowanie, piaskowanie, frezowanie, itp) Wskazane w przypadku podłoża zniszczonego lub wymagającego dobrej zwartości (np. podłoży mocno używanych), w tym również nowych powierzchni betonowych często polerowanych lub wzbogaconych dodatkami. Odkurzanie za pomocą urządzeń ssących

* Przygotowanie termiczne (spalanie tłuszczy); wskazane ponowne pokrycie

* Przygotowanie chemiczne: przez ługowanie alkaliczne (zasadowe) produktem typu NETTOYANT MULTISAGES, podłoża tłuste lub zanieczyszczone), czyszczenie środkiem typu DETERGENT DEROCHANT (gładki beton lub mleczko cementowe) lub trawienie kwasem podłoża nieprzyczepnego lub nieprzystosowanego, płukanie powierzchni aż do uzyskania neutralności. Wysuszenie powierzchni przed zastosowaniem produktu. Dodatkowe przygotowanie mechaniczne może okazać się niezbędne na podłożu odtłuszczonym chemicznie.

 

Połączyć składniki A i B za pomocą maszyny mieszającej o małej prędkości obrotowej, mieszać wolno, aż do uzyskania substancji o jednolitej konsystencji i barwie. Uważać by nie wprowadzić zbyt wiele powietrza do mieszanki. Otrzymany produkt stosować w przeciągu 30 minut przy temp. 20°C. Nakładać w celu otrzymania odpowiedniej warstwy.

Przygotowanie zaprawy poprzez dodanie krzemionki do mieszanki SOL (A+B). Mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek, idealnie nawilżonej

Czas użycia mieszanki około 1 godziny przy temp. 20°C w zależności od ilości produktu

 

Gładziarki, raklety, pace nierdzewne, wałki syntetyczne

Rozpuszczalnikiem DILUANT R lub REX, natychmiast po użyciu.

 

Warunki malowania:

* Temperatura otoczenia wyższa niż 100C (ostrożnie jeśli przekracza 350C)

* Przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%

* Na podłożu nie kondensującym

KOLORY

 

Bezbarwny

OPAKOWANIE

 

A + B: 1L – 4L – 10L

PRZECHOWYWANIE

 

12 miesięcy w opakowaniu zamkniętym

Przechowywać w pomieszczeniach chłodnych i przewiewnych.

BEZPIECZEŃSTWO

I HIGIENA PRACY

 

Chronić skórę i oczy. W razie kontaktu przemyć obficie wodą.

Używać tylko w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Nie wylewać resztek do kanalizacji.

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.