SILOMUR

SILOMUR

 

To skuteczny impregnat stosowany na różne rodzaje elewacji, narażone na szkodliwe działanie kwasów występujących w atmosferze oraz  atak szkodników pochodzenia biologicznego takich jak bakterie, pleśnie, grzyby i wodorosty.
Zastosowanie impregnatu SILOMUR zapobiega przenikaniu w głąb struktury tynku wilgoci, a wraz z nią wszystkich substancji występujących w atmosferze.Silomur jest mineralnym preparatem - siloksanowym, chemicznie stabilnym na alkalia w związku z czym powierzchnie sa odporne na penetrację wody. Nie tworzy powłoki, pozwala oddychac murom bez zmiany ich wyglądu i barwy
Jego skuteczność została testowana i potwierdzona w okresach ostatnich dziesięcioleci w najbardziej ekstremalnych warunkach jakimi są stare zabytki, dodatkową trudnością jaką udało mu się pokonać było ich usytuowanie czyli budynki te znajdowały się w okolicy wody w Wenecji.

Zastosowanie:

cegła
kamień 

tynki zewnętrzne
marmur
elewacje cementowo-wapienne

terrakota, ceramika itp..

Właściwości:


► nie zmienia koloru podłoża
► odporny na penetrcję wody
► oddycha odprowadzając parę wodną z murów
► chroni przed wilgocią 
► nie tworzy grubej warstwy

DANE TECHNICZNE


Wydajność: 8 m2 / 1L na warstwę


Czas schnięcia: 8 godz.


Nanoszenie: pędzel, wałek, metoda  natryskowo


Temperatura nanoszenia: +5oC +30oC


Przechowywanie: +5oC +35oC


Ilość warstw: zaleca się nanosić dwie warstwy


Sugerowane cykle: No39 >>>


Rozcieńczanie: gotowy do użytku


Opakowania: 1L, 5L, 25L


 


Silomur zapobiega penetracji wody 
w strukturę elewacji, która jest spowodowana różnym stopniem absorpcji kapilarnej materiałów wykorzystanych do budowy i mającej wpływ na wykwity solne oraz występowanie wapna na elewacji. 
W materiałachbudowlanych w których występują sole rozpuszczalne w wodzie następuje przenoszone ich na powierzchnię zewnętrzną ściany. Krystalizacja tych soli jest widoczna na powierzchni pod postacią białego lub kolorowego nalotu. W następstwie powyższego w zależności od natężenia może to doprowadzić do zniszczenia struktury materiału poprzez rozrost grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów (oznaką tego jest powstawanie brudnych plam, które rozwijają się 
w środowisku wilgotnym).

Udowodniono, że długotrwała obecność grzybów może uszkodzić strukturę materiału z którego wykonana jest elewacja. Również szkody spowodowane działaniem niskich temperatur tj. : zamarzająca woda zwiększa swoja objętość 
o około 10 % przez co wywołuje silny nacisk na strukturę materiału 
z którego wykonana jest elewacja . Takie działanie możne doprowadzić do uszkodzeń struktury powodując pęknięcia i odpadania większych fragmentów tynku. Nowoczesne materiały budowlane są bardzo wrażliwe na utratę izolacji termicznej spowodowanej absorpcją wilgoci. Zastosowanie impregnatu SILOMUR zabezpieczy je przed utratą właściwości termicznych. Poprzez nawiercanie otworów w murach możemy zabezpieczyć je dodatkowo również w głębszych warstwach - dotyczy to zwłaszcza obiektów zabytkowych, znajdujących się w pobliżu wody i innych niesprzyjających warunków, wywołujących korozję chemiczną.Korozja chemiczne: kwaśne deszcze występujące coraz częściej w naszej atmosferze przenikają z odpadami atmosferycznymi na powierzchnie elewacji 
i niszczą ją. Szczególnie zagrożone są wszystkie zabytkowe budowle ze względu na liczne elementy fasad wykonane z kamienia naturalnego.Przygotowanie podłoża: 
1. Sprawdzić stan elewacji, czy nie jest brudna, zagrzybiona itp. Ewentualnie usunąć zanieczyszczenia szpachelka lub szczotką drucianą.
2. Na suchą powierzchnię nakładamy dwie warstwy Silomur w odstępie 5-8 godzin jedna od drugiej. 
 
Konserwacja:
- zmyć elewację i po dokładnym wyschnięciu nakładamy Silomur jak w punkcie 2