ZAPRAWA DO KLINKIERU

 

Niebrudząca zaprawa do murowania ogólnego przeznaczenia stosowana jest do spoinowania: klinkieru w ścianach murowanych (nie zbrojonych i nie przenoszących obciążeń), płytek elewacyjnych klinkierowych, płytek betonowych imitujących min. cegłę, kamień i piaskowiec oraz płytek gipsowych. Charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne (mrozoodporna i wodoodporna). Można ją stosować wewnątrz pomieszczeń w ścianach działowych, na elewacjach zewnętrznych budynków oraz słupkach w budownictwie ogólnym. Idealna do spoinowania porowatych okładzin cementowych i gipsowych STEGU.

 

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do spoinowania musimy upewnić się, że spoiwo klinkieru lub płytek jest suche. Następnie należy usunąć wszystkie pozostałe i odstające resztki oraz zalegający pył i kurz w spoinach.

 

Przygotowanie zaprawy:

Zaprawę należy rozrabiać w porcjach do 2kg w czystym wiadrze przy pomocy mieszadła dolewając kilkakrotnie wodę. Mieszamy do momentu powstania jednolitej wilgotnej masy (zaprawa musi mieć konsystencję wilgotnego piasku i nie może kleić się do dłoni, wykonana z niej kulka po lekkim uderzeniu musi się rozpadać). Nie należy rozrabiać zaprawy więcej jak na 10÷15 min. pracy.

 

Spoinowanie:

Przy pomocy spoinówki (odpowiedniej szerokości) równomiernie wciskamy zaprawę mocno ją dociskając, a następnie jednostajnym pociągnięciem ją wygładzamy. Spoiny pionowe można wykańczać fugówką krótką (nie należy wygładzać zaprawy kilkakrotnie, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia szklanego połysku). Po dokładnym związaniu spoiny resztki zaprawy można usunąć przy pomocy szczotki (zmiotki). Podczas prac i przez ok. 48 godzin po ich zakończeniu ściana musi być osłonięta przed zbyt silnym słońcem, deszczem i wiatrem. Ewentualne powstawanie wykwitów nie jest wadą produktu, lecz rzeczą naturalną zanikającą do dwóch lat.

 

Narzędzia:

Fugownice (spoinówki), tacka z blachy płaska lub wygięta, mieszadło, wiadro, rękawice. (Przed rozpoczęciem prac narzędzia muszą być czyste)

 

Zalecenia:

Dodawanie różnych ilości wody do tej samej ilości zaprawy może powodować różnice w kolorach. Zbyt mokra zaprawa, brudne narzędzia mogą spowodować wykwit oraz trwałe zabrudzenie elewacji. Nie należy używać zaprawy, która opadnie podczas fugowania na podłoże (wpłynie to ujemnie na wygląd i wytrzymałość spoiny).

 

Składowanie:

Zaprawę do fugowania należy składować w nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu. Okres gwarancji wynosi osiem (biała i kremowa) lub sześć (szara i grafitowa) miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

 

Dane techniczne:

 • Czas mieszania: ok. 3 ÷ 5 min.

 • Proporcja mieszania: 2,1 ÷ 2,8 litra wody na 25 kg

 • Temperatura otoczenia i podłoża podczas prac: +5°C ÷ +25° C

 • Czas zużycia przygotowanej zaprawy: do 15 min.

 • Czas wiązania wstępnego: ok. 70% wytrzymałości 48 godz.

 • Czas wiązania całkowitego ok. 28 dni

 • Odporność stwardniałej zaprawy na temp. od -30°C ÷ +80°C

 • Wydajność uzależniona jest od rodzaju fugowanych elementów

 • oraz od szerokości i głębokości spoiny np. klinkier o szerokości spoiny 10 mm i głębokości 6 mm - ok. 7m2/25 kg zaprawy, płytka RODOS – ok. 6 m2/25 kg zaprawy

Dostępne kolory:

 • biały

 • szary